Czym jest CVE?

Czym jest CVE?

Wstęp CVE to dość często używany skrót w świecie podatności. Pochodzi od angielskiego Common Vulnerabilities and Exposures – dosłownie można to przetłumaczyć jako Powszechne Podatności i Ekspozycje [na zagrożenia]. Celem CVE jest opisanie i skatalogowanie każdej...