Nota Prawna

§1. Przeznaczenie Portalu

Portal Pushsec.pl i prezentowane na nim treści służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów na nim dostępnych. Stanowczo odradza się działań niezgodnych z prawem.

Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z prawem, z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wykorzystywane treści publikowane Portalu jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

§2. Wykorzystanie treści na Portalu

Kopiowanie treści możliwe jest tylko po udzieleniu zgody przez właściciela Portalu

§3. Wyłączenie odpowiedzialności

Dokładam staranności, aby zapewnić możliwie wysoką jakość i rzetelność treści publikowanych w Portalu. Nie odpowiadam jednak za błędy, aktualność oraz kompletność publikowanych informacji. Nie odpowiadam za ewentualne szkody poniesione w wyniku wykorzystania zawartych w Portalu danych. Nie ponoszę również odpowiedzialności za treści znajdujące się w hiperlinkach umieszczonych w niniejszym Portalu. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika

§4. Bezpieczeństwo Portalu

Próby naruszenia bezpieczeństwa portalu są monitorowane. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności zagrażających bezpieczeństwu Portalu. W przypadku wykrycia tego typu działań zostaną podjęte odpowiednie czynności – włączając w to wykorzystanie środków prawnych.