Czym jest CVE?

Czym jest CVE?

Wstęp CVE to dość często używany skrót w świecie podatności. Pochodzi od angielskiego Common Vulnerabilities and Exposures – dosłownie można to przetłumaczyć jako Powszechne Podatności i Ekspozycje [na zagrożenia]. Celem CVE jest opisanie i skatalogowanie każdej...
Co to jest EDR?

Co to jest EDR?

Wstęp EDR to skrót od angielskiego Endpoint Detection and Response. Można to przetłumaczyć jako detekcja i odpowiedź [na incydenty] na urządzeniach końcowych. Oznacza to, że EDR to rozwiązania nakierowane na ochronę urządzeń, które są używane bezpośrednio przez...
Czym jest Zarządzanie Tożsamością?

Czym jest Zarządzanie Tożsamością?

Wstęp Zarządzanie tożsamością to bardzo ważny element działania każdej organizacji. Polega ono głównie na tym, że każdemu z użytkowników nadaje się określony dostęp do zasobów i nadzoruje go. Dzięki temu można nadać danemu użytkownikowi dostęp do niezbędnych dla niego...
Czym jest Vulnerability Management?

Czym jest Vulnerability Management?

Wstęp – definicje Vulnerability Management i podatności Vulnerability Management tłumaczy się na język polski jako Zarządzanie podatnościami. Aby zrozumieć, czym jest owe zarządzanie podatnościami, należy najpierw zdefiniować samą podatność. Według jednej z definicji:...