PAKIET WDROŻENIA ISO 27001

Niezbędne narzędzie do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji w strukturze organizacyjnej.

Wdrażaj ISO:

Szybciej

Z planem

Taniej

Z przychylnością zarządu

Z przejrzystymi wytycznymi

Mierzalnie

Dla kogo dedykowany jest nasz pakiet?

Jeśli zastanawiasz się nad odpowiedziami na poniższe pytania, nasz pakiet jest stworzony właśnie dla Ciebie!

Dla zarządu

 • Jak śledzić postęp wdrożenia normy ISO 27001?
 • Jak ocenić nakład pracy potrzebny do efektywnego wdrożenia ISO 27001?
 • Jak wyliczyć koszty związane z wdrożeniem normy ISO 27001?
 • Jak przedstawić szczegóły wdrożenia ISO 27001 pozostałym członkom zarządu?
 • Jak określić szacowany czas potrzebny do kompleksowego wdrożenia normy ISO 27001?

Dla osoby wdrażającej ISO w organizacji / właściciela projektu

 • Jak skutecznie przedstawić zarządowi cały proces wdrożenia ISO 27001 oraz jego istotne elementy?
 • W jaki sposób efektywnie mierzyć i przedstawiać wyniki prac związanych z wdrażaniem normy ISO 27001?
 • Czy brakuje Ci gotowych wzorów dokumentów niezbędnych do wdrożenia ISO 27001?
 • Jak maksymalnie zoptymalizować proces wdrożenia normy ISO 27001 w celu przyspieszenia całego projektu?
 • Jak zacząć pierwszy duży projekt wdrożenia normy ISO 27001, gdy brakuje doświadczenia w tego typu przedsięwzięciach?

Dla specjalisty bezpieczeństwa informacji

 • Jakie konkretne zadania będą wymagały wykonania podczas wdrożenia ISO 27001?
 • Czy interesuje Cię zgłębienie wiedzy na temat normy ISO 27001?
 • W jaki sposób ocenić skuteczność procesu wdrażania ISO 27001 w organizacji?

Kilka słów o nas

PushSec – to miejsce, gdzie zapewniamy pełne bezpieczeństwo informacji dla Twojej organizacji. Nasz zespół wyspecjalizowany w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zapewnia kompleksowe usługi zgodne z normą ISO 27001. Dlaczego warto wybrać PushSec? Oferujemy audyt zerowy, planowanie projektu, wdrożenie ISO 27001, audyt wewnętrzny, pomoc w audycie certyfikującym oraz po certyfikacji. Wartość naszych usług wyraża się nie tylko w bezpieczeństwie, ale także
w elastyczności.

Jesteśmy otwarci na współpracę i rozumiemy, że bezpieczeństwo to inwestycja. Dlatego oferujemy możliwość wykupienia naszych usług w częściach, dostosowanych do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej organizacji.

Czym wyróżnia się nasz pakiet ISO 27001?

Nasz pakiet ISO 27001 wyróżnia się doskonałym opisem plików, posiada listę kontrolną, która pomoże krok po kroku przejść przez wymogi normy jak i załącznika. Znajdziesz tu także listę kontrolną dokumentów, mapy myśli, artykuły dla wdrażających i edukację dla pracowników. To wszystko zapewni Ci pełne wsparcie na każdym etapie wdrożenia normy, gwarantując skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji
w organizacji. W pakiecie znajdziesz gotowe templatki dokumentów, które znacznie ułatwią Ci pracę, przyspieszą implementację standardu i zwiększą skuteczność działań. Brak podobnego rozwiązania na rynku czyni go jeszcze bardziej wyjątkowym!

Czy kiedykolwiek miałeś podobne trudności
z wdrożeniem ISO?

Masz wątpliwości, od czego zacząć i jak zrobić pierwszy krok w procesie?

Masz problem z określeniem mierzalności w procesie wdrażania?

Masz problem
z błądzeniem po omacku podczas wdrażania?

Masz problem
z identyfikacją kolejnych zadań do wykonania?

Nie masz możliwości pokazania zarządowi pełnego obrazu związanego z wdrożeniem ISO?

Potrzebujesz gotowych rozwiązań lub potrzebujesz ich szybko, zamiast tworzyć wszystko od zera?

Czujesz się zagubiony, brakuje Ci przejrzystych wytycznych podczas wdrażania ISO 27001?

Dla tych, którzy napotykają trudności w procesie wdrażania ISO 27001, nasz produkt stanowi idealne rozwiązanie. Bez względu na rodzaj wyzwań, z którymi się borykasz, nasza oferta jest dostosowana do potrzeb związanych
z implementacją normy ISO 27001.

Jakie elementy zawarte są w pakiecie?

Otrzymasz 37 dokumentów, w tym pliki Word, Excel i grafiki, które stanowią kompleksowe narzędzie do usprawnienia i przyspieszenia procesu wdrożenia ISO 27001. Ten pakiet ułatwia usystematyzowanie oraz przyspieszenie osiągnięcia celów związanych z bezpieczeństwem informacji. Obejmuje on wszystko, czego potrzebujesz, by skutecznie dostosować się do norm ISO 27001, bez zbędnego komplikowania procesu.

 

Poniżej lista materiałów znajdujących się w pakiecie:

Norma

Materiały w tym folderze zostały stworzone w celu ułatwienia wdrożenia normy ISO 27001, sprawdzenia kompletności oraz przedstawienia zarządowi stopnia zgodności.

Folder zawiera trzy pliki:

1. Pierwszy z nich to lista kontrolna zawierająca 93 pytania, skonstruowana w celu udzielenia wsparcia podczas procesu wdrożenia.
2. Drugim plikiem jest ta sama lista, jednak w formie dokumentu Word, umożliwiającego wydrukowanie
i zaznaczanie punktów, dostarczając alternatywne narzędzie dla preferujących tę formę.
3. Trzeci plik stanowi wykaz dokumentów wymaganych w procesie wdrażania, usystematyzowany w celu ułatwienia kompleksowego przygotowania.

Załącznik A

Zawartość tego folderu została stworzona z myślą o ułatwieniu dostosowania się do załącznika normy, dokładnej weryfikacji stopnia wdrożenia oraz prezentacji zarządowi osiągnięć w zakresie załącznika normy ISO 27001.

W tym folderze znajdziesz pięć plików:

1. Pierwszy z nich to wykaz dokumentów niezbędnych do stworzenia, biorąc pod uwagę wszystkie kontrole z załącznika A.
2. Drugi plik to obszerna lista kontrolna, obejmująca 367 pytań dotyczących poszczególnych kontroli z normy. Udzielając odpowiedzi na te pytania, będziesz wiedział, jakie wymagane środki musisz wdrożyć.
3. Trzeci plik to ta sama lista w pkt. 2, lecz w formacie Word, umożliwiającym wydrukowanie dla tych, którzy preferują fizyczną wersję listy.
4. Czwarty plik to lista kontrolna skoncentrowana wyłącznie na nowych kontrolach, wprowadzonych w najnowszej wersji ISO 27001.
5. Piąty plik to ta sama lista, co w pkt. 4, jednak dostępna w formacie Word, dla osób preferujących wersję papierową.

 

Mapy myśli - infografiki wdrożenia ISO 27001

Mapa myśli to zestaw infografik, które precyzyjnie prowadzą poprzez etapy procesu wdrożenia, prezentując kroki do osiągnięcia optymalnego rezultatu. Zostały zaktualizowane zgodnie z opiniami kupujących, abyś mógł wyciągnąć z nich jeszcze więcej.

Plan wdrożenia

Plan wdrożenia ISO 27001 stanowi nieocenioną pomoc w strukturyzacji zadań na każdym etapie procesu, zgodnie z prezentowaną infografiką. Ten predefiniowany plik ułatwia śledzenie postępu, umożliwia skuteczne monitorowanie wykonanych działań i precyzyjne rozliczanie zadań zarówno dla Ciebie, jak i pracowników. Mimo możliwych zmian w trakcie wdrożenia, posiadanie planu ułatwi prezentację postępu oraz kontrolę nad pozostałymi zadaniami, umożliwiając precyzyjne określenie potrzebnego czasu na realizację poszczególnych działań. Ten uniwersalny plik jest dostosowany do różnych organizacji, branż i specyfik, co czyni go wartościowym narzędziem niezależnie od kontekstu wdrożenia ISO 27001.

Dokumentacja

W niniejszym folderze zostały udostępnione szablony dokumentów, zaprojektowane tak, aby umożliwić dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb bez konieczności tworzenia dokumentacji od podstaw. Każdy dokument jest dostępny do modyfikacji zgodnie z własnymi wymaganiami, choć w niektórych przypadkach można korzystać z nich bez konieczności dostosowywania, o ile systemy, procesy i polityki są już zharmonizowane z treściami dokumentów. Korzystając z pakietu, masz też możliwość dostosować systemy do procedur.

Wśród dostępnych dokumentów znajdują się:

1. Procedury nadzoru nad udokumentowaną informacją, szablon dokumentu, lista dokumentacji oraz wzory dokumentów do zgłaszania i rejestrowania żądań zmiany w dokumentacji.
2. Pliki do przeprowadzania inwentaryzacji zasobów.
3. Dokumenty wspierające proces analizy ryzyka.
4. Procedura, lista kontrolna i program audytu wewnętrznego, rejestr audytorów, procedury działań korygujących i doskonalących oraz rejestr niezgodności działań korygujących i doskonalących.
5. Deklaracja stosowania związana z polityką bezpieczeństwa informacji.

Wszystkie dokumenty są dostępne do dostosowania lub bezpośredniego użycia, zależnie od potrzeb i kontekstu organizacyjnego.

Edukacja wdrażającego

Hardening Windows 10/11

Znajdziesz tutaj prostą listę kontrolną skoncentrowaną na utwardzaniu systemów operacyjnych użytkowników, z wyłącznym uwzględnieniem systemu Windows. Do ułatwienia tego procesu dostarczam specjalnie przygotowany arkusz Excel, który umożliwi skrupulatne odznaczanie zaimplementowanych rozwiązań. Ten narzędziowy plik ma na celu usprawnienie monitorowania i wdrażania działań zwiększających bezpieczeństwo systemów operacyjnych.

Artykuły

W niniejszym folderze znajdziesz garść artykułów, mających na celu wsparcie procesu wdrożenia ISO 27001. Poniżej ich lista wraz z potencjalnymi korzyściami:

1. „Czym jest Bezpieczeństwo Informacji?” – Omówienie kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji, z uwzględnieniem CISO w organizacji.
2. „Czym jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?” – Zdefiniowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz wprowadzenie do norm ISO, szczególnie ISO 27001, wraz z porównaniem do NIST.
3. „Zmiany w ISO 27001-2022 i 27002-2022” – Przedstawienie najnowszych zmian w normach ISO 27001 i 27002 po ich aktualizacji w 2022 roku.
4. „Czym jest ISO 31000?” – Zapoznanie z normą ISO 31000, skupiając się na analizie i ocenie ryzyka, przy wykorzystaniu przystępnego języka.
5. „Czym jest ISO 27005?” – Przedstawienie normy ISO 27005, jako narzędzia uzupełniającego ISO 31000, skoncentrowanej na analizie i ocenie ryzyka z perspektywy bezpieczeństwa informacji.

Te artykuły stanowią kompendium wiedzy, mające na celu ułatwienie zrozumienia i skutecznego wdrożenia normy ISO 27001.

Edukacja pracownika

E-book „7 Kroków na zadbanie o własne bezpieczeństwo”

E-book skupia się na prostych i skutecznych strategiach, aby każdy, niezależnie od poziomu technicznego, mógł zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. Pomijając skomplikowane technologie, ten przewodnik oferuje łatwe do zrozumienia kroki, eliminując trudne pojęcia. Bezpieczeństwo online jest tematem dla wszystkich, a celem tego e-booka jest przedstawienie praktycznych, przyjaznych i skutecznych sposobów na ochronę siebie w sieci, ze zwróceniem uwagi na błędy, które często popełniamy nieświadomie, a które stanowią ryzyko dla bezpieczeństwa naszych danych.

Dlaczego warto wybrać pakiet od nas?

Jeśli jesteś nowym klientem i zastanawiasz się nad zakupem, zachęcam do odwiedzenia sekcji „O nas”, zapoznania się z naszym blogiem oraz pobrania darmowych materiałów. Te zasoby umożliwią Ci ocenę jakości naszych usług i produktów, pozwolą zrozumieć, kim jesteśmy i co robimy. Dzięki temu otrzymasz pełny obraz naszej pracy, co przekona Cię o wartości naszych ofert. Odkryj, jak dbamy o jakość treści i produktów,
a przekonasz się, dlaczego nasz pakiet wdrożenia ISO 27001 to idealny wybór już teraz.

Skorzystaj z zakupu teraz, zanim cena wzrośnie!

Nasz pakiet wdrożenia ISO 27001 to rezultat ciągłego doskonalenia, które wykonujemy, aby dostarczyć naszym klientom najwyższą jakość i efektywność. Chcielibyśmy podkreślić, że w miarę wprowadzania kolejnych ulepszeń, cena pakietu może ulec zwiększeniu. Dlatego teraz to idealny moment, aby skorzystać z tej oferty, zapewniając sobie bardzo dobre narzędzie do skutecznego wdrożenia ISO 27001. Nie zwlekaj
z decyzją, skorzystaj z aktualnej ceny i korzyści płynących z naszego rozwiniętego pakietu!

Gwarancja satysfakcji

Zapewniamy Ci naszą gwarancję satysfakcji,
a w przypadku niezadowolenia z zakupów oferujemy 30 dni na zwrot produktu, bez zbędnych formalności. Będzie nam miło, jeśli napiszesz powód, dlaczego zwracasz produkt. Nie masz obowiązku odpowiadać na to pytanie, natomiast Twoja opinia pomoże nam lepiej spełniać oczekiwania naszych klientów
w przyszłości.

Warto zauważyć, że od momentu wprowadzenia tego pakietu nie mieliśmy ani jednego zwrotu spośród
40 zadowolonych klientów. To dowód na wysoką jakość naszych produktów!

Opinie

Mystery Person
{

Jakie wyzwanie/problem/problemy miałeś/łaś przed zakupem Pakietu wdrożenia ISO 27001? Lub czego szukałeś?

Przed zakupem Pakietu wdrożenia ISO 27001 stanęliśmy przed wyzwaniem samodzielnego implementowania wymagań normy ISO 27001:2022 w naszej firmie. W związku z tym, poszukiwaliśmy wysokiej jakości materiałów wsparcia, które mogłyby ułatwić nam zarządzanie projektem i dostosowanie naszego modelu zarządzania do wymagań określonych w normie.

Co najbardziej podoba Ci się w Pakiecie wdrożenia ISO 27001 ? (np. konkretna treść, zasoby, inne itp.)

Jesteśmy szczególnie zadowoleni z praktycznych dokumentów zawartych w Pakiecie, które znacząco usprawniły nasz projekt. Lista kontrolna, umożliwiająca precyzyjne monitorowanie dostosowania naszego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do wymagań normy, była nieoceniona. Również dostęp do kompleksowej listy dokumentów wymaganych przez Załącznik A oraz wzoru deklaracji stosowania znacząco ułatwił nam prace. Ponadto, sekcja edukacyjna Pakietu, z jej bogactwem informacji, pozwoliła nam głębiej zrozumieć i usystematyzować naszą wiedzę na bezpieczeństwa informacji

Jakie rezultaty osiągnąłeś dzięki Pakietowi wdrożenia ISO 27001 ? Czy pomogliśmy Ci stawić czoła konkretnemu wyzwaniu? Jeśli tak, proszę, opisz to.

Dzięki Pakietowi wdrożeniowemu ISO 27001 znacząco posunęliśmy do przodu nasz własny proces wdrażania normy. Pakiet okazał się bazą, która ułatwiła nam rozwój naszego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Regularnie wracamy do niego, aby czerpać z wiedzę.

Jak opisałbyś ogólne wrażenia z Pakiecie wdrożenia ISO 27001 i z nami?

Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli podchodzi się do projektu z zaangażowaniem i gotowością do nauki, Pakiet wdrożenia ISO 27001 staje się nieocenionym zasobem. Dzięki klarownej strukturze i przystępnie przedstawionym treściom, Pakiet stanowi solidne fundamenty, które realnie wspierają w drodze do uzyskania zgodności z normą. Jest to narzędzie, które znacząco ułatwia zrozumienie wymagań ISO 27001 i ich wdrożenie.

Czy poleciłbyś Pakiecie wdrożenia ISO 27001 swoim klientom lub innym osobom z Twojej branży? Dlaczego lub dlaczego nie?

Polecam Pakiet wdrożenia ISO 27001, opierając się na pozytywnych doświadczeniach naszej firmy. Osobom które, czują bardzo niepewnie w obszarze ISO, zachęcam rozważenia opcji wkupienia jeszcze godziny konsultingu, co będzie kropką nad „i”.

5
Łukasz Kowalski
Development Director
{

Przyznam, że byłem bardzo zdeterminowany, żeby kupić materiały Rafała na temat wdrożenia SZBI w oparciu o normę ISO 27001. Do audytu certyfikacyjnego zostało kilka miesięcy, a ja byłem w ciemnej d…ziurze, a na dodatek firma międzynarodowa, język angielski i audytorzy zza granicy. Doszło do tego, że chciałem kupić pakiet zanim Autor zdążył przygotować bramkę płatniczą. Kiedy dostałem przekierowanie do sandboxa szybkich płatności dotarło do mnie, że to jeszcze testy 🙂 Wreszcie w grudniu otrzymałem upragiony pakiet. I nie zawiodłem się: zawartość przerosła moje oczekiwania.
Moja pierwsza myśl: ktoś tu lubi porządek. Każda z części zawiera plik „zacznij tutaj” – coś w rodzaju spisu treści, który pozwala wygodnie nawigować po checklistach i dokumentach. Druga, jeszcze bardziej istotna zaleta, to wspomniane przed chwilą listy kontrolne i zestawienia wymaganych dokumentów. Zawarte w nich pytania i wskazówki znacznie przyspieszyły i uporządkowały proces wdrożenia. I wreszcie dokumenty, które pomogły mi w realizacji projektu: plan wdrożenia i inwentaryzacja zasobów, plus dodatkowe materiały, np. na temat hardeningu Windowsa. Widzę jedną rzecz do poprawy – mapa myśli wdrożenia jest mało przejrzysta (na własny użytek zrobiłem podobną w XMind).
Reasumując – polecam z czystym sumieniem każdemu, kto chce zaoszczędzić czas na mozolne tworzenie dokumentów.

5
Paweł
{

Rewelacyjny produkt dla wszystkich, którzy myślą o ISO 27001. Spis dokumentów pomaga zrozumieć wymagania, proces przygotowania i przemyśleć ile mniej więcej zajmie cały etap przygotowania. Do tego mindmapa, szablony i tona wartościowych dokumentów. Jeśli myślisz o wdrożeniu ISO 27001, chcesz przygotować swoją firmę do certyfikacji lub masz rozmowę z Zarządem i musisz pokazać jak to wygląda – ten produkt jest dla Ciebie. Konkret w jednej paczce!

5
Adam Gola

  Produkt

  Pakiet Wdrożenia ISO 27001

  650,00 

  Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 650 zł.

  Pakiet Wdrożenia ISO 27001 – Twoje kluczowe narzędzie do wzmocnienia bezpieczeństwa informacji w firmie. Przygotowaliśmy go z myślą o firmach, które cenią sobie profesjonalizm i skuteczność.

  DLACZEGO WARTO GO MIEĆ?

  Z naszym pakietem otrzymasz nie tylko 37 kluczowych plików, ale także klarowne instrukcje i wsparcie, które sprawią, że wdrożenie ISO 27001 stanie się łatwe i efektywne. Oszczędź czas i zasoby, skupiając się na rozwoju swojego biznesu. Pakiet ISO 27001 posiada listę kontrolną, która pomoże krok po kroku przejść przez wymogi normy jak i załącznika, listę kontrolną dokumentów, mapy myśli, artykuły dla wdrażających i edukację dla pracowników. To wszystko zapewni Ci pełne wsparcie na każdym etapie wdrożenia normy, gwarantując skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  w organizacji.

  ZAINWESTUJ W BEZPIECZEŃSTWO SWOJEJ FIRMY! Kup nasz Pakiet Wdrożenia ISO 27001 i ciesz się spokojem związanym z najwyższymi standardami bezpieczeństwa informacji.

  Najczęściej zadawane pytania

  Jak mogę opłacić produkt?

  Za pomocą przelewu tradycyjnego oraz za pomocą Przelewy24, przelewem natychmiastowym oraz BLIKiem.

  Czy aktualna wersja jest zgodna z najnowszymi wymaganiami?

  Tak, aktualna wersja produktu jest zgodna z ISO 27001:2022 i ISO 27002:2022.

  Co z aktualizacjami?

  Po zakupie produktu masz dożywotni dostęp do aktualizacji. Oznacza to, że po każdej aktualizacji produktu przez nas, dostaniesz wiadomość e-mail z możliwością pobrania najnowszej wersji produktu.

  Czy mogę korzystać z szablonów by tworzyć dokumenty dla innych?

  Pakiet został dostarczony wyłącznie do wdrożenia ISO dla podmiotu, którego dane zostały podane w formularzu zamówienia. Wykorzystywanie pakietu do tworzenia dokumentów dla innych podmiotów, zwłaszcza w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zabronione.

  Czy cena na stronie zawiera podatek VAT?

  Ceny na stronie są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.

  Czy otrzymam fakturę?

  Tak, faktura VAT zostanie wysłana w formie elektronicznej na Twój adres e-mail.

  Czy zdołam samodzielnie poradzić sobie z dokumentami?

  Nasz pakiet został stworzony w sposób przyjazny dla użytkownika, z jasnymi i zrozumiałymi wyjaśnieniami. Dodaliśmy pytania pomocnicze, które pomogą Ci zastosować dokumenty zgodnie z potrzebami. Natomiast bez wiedzy specjalistycznej nie da się wdrożyć normy ISO 27001.  W razie problemów – skontaktuj się z nami!

  Jak otrzymam dokumenty?

  Po dokonaniu płatności na Twój adres e-mail zostanie wysłany link do pobrania dokumentów.

  Jak skontaktować się w sprawie pomocy?

  Możesz napisać maila na adres: support@pushsec.pl lub skorzystać z czatu bądź formularza kontaktowego.

  Mam trudności z podjęciem decyzji.

  W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez wiadomość e-mail rafal.dobrosielski@pushsec.pl, czat lub za pomocą formularza kontaktowego.

  W jakim języku jest produkt?

  Produkt został stworzony w języku polskim.

  Jaki mam czas na pobranie plików?

  Z konieczności bezpieczeństwa platformy skróciliśmy czas działania linków do 7 dni.

  Jakie narzędzia są mi potrzebne do skorzystania z pakietu?

  Aby skorzystać z pakietu, potrzebujesz narzędzi do rozpakowania archiwum, takie jak np. program 7-Zip oraz programu do obsługi dokumentów, na przykład Microsoft Office.