SZKOLENIA Z BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników Twojej organizacji z aktualnie stosowanymi atakami i możliwościami przeciwdziałania im oraz obrony przed nimi. Poza teorią i przykładami możliwych zagrożeń pracownicy zdobędą umiejętności zabezpieczenia swojego środowiska pracy przed napastnikami czyhającymi na ich dane.

Zdobędą umiejętność wykorzystania narzędzi, które pomogą im rozpoznać i chronić się przed zagrożeniami z sieci.
Przeszkoleni pracownicy będą w stanie skutecznie rozpoznawać popularne typy zagrożeń, takie jak na przykład phishing, spear phishing, scam, clickjacking.
Nauczą się jak na nie reagować oraz ustanawiać odpowiednio silne zabezpieczenia własnych kont i danych.

Na szkoleniu omówione też zostaną zagadnienia związane z popularnymi
typami zagrożeń, dotyczącymi
korzystania z poczty e-mail
, jak
np. fałszywe sieci wi-fi, urządzenia
szpiegujące, złośliwe oprogramowanie
takie jak ransomeware, malware.

Opowiemy również o bezpieczeństwie urządzeń mobilnych i dobrych praktykach dbania o własną prywatność.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE SZKOLENIA

Korzyści dla Pracodawcy:

  • Podniesienie świadomości istniejących zagrożeń wśród pracowników związanych z działaniami cyber przestępców
  • Obniżenie poziomu ryzyka utraty ciągłości działania procesów biznesowych
  • Ochrona infrastruktury teleinformatycznej organizacji poprzez mniejszą ilość naruszeń
  • Obniżenie kosztów związanych z incydentami bezpieczeństwa informacji poprzez zmniejszenie ilości incydentów
  • Znajomość zasad cyber — higieny

Korzyści dla Pracownika:

  • Podniesienie świadomości zagrożeń
  • Obniżenie poziomu ryzyka kradzieży lub wyłudzenia poufnych danych
  • Obniżenie ryzyka kradzieży finansowych
  • Możliwość przekazania rad najbliższym
  • Możliwość konsultacji po szkoleniu

Jak sam widzisz edukacja Twoich pracowników to obopólna korzyść. Nie tylko Ty zaoszczędzisz na incydentach i problemach z nimi związanymi ale i pracownik rozwija swoją wiedzę zarówno do celów firmowych jak i prywatnych.

PRZYKŁADOWA AGENDA SZKOLENIA

WERSJE SZKOLENIA

Szkolenie może przyjąć w tej chwili dwie wersje:

Wersja 1 – Tematy szkolenia wybierany jest przez Ciebie i my tylko przychodzimy i opowiadamy o tym czego potrzebujesz — np. mieliśmy dużo takich i takich incydentów i chcemy przeszkolić z tego naszych pracowników.

Wersja 2 – Nie wiesz, z czego tak naprawdę powinieneś wyszkolić swoich pracowników. Zgłaszasz się do nas, my na podstawie rozmowy i analizy, proponujemy zakres szkolenia, aby jak najlepiej wyposażyć Twoich pracowników w odpowiednią wiedzę.

TEST KOŃCOWY / CERTYFIKAT UKOŃCZENIA

Na życzenie przygotujemy testy dla uczestników sprawdzające ich wiedzę. Zapewniamy również potwierdzenia w formie certyfikatu odbycia szkolenia z bezpieczeństwa informacji (takie potwierdzenie jest potrzebne m.in. do ISO).

Skontaktuj się z nami!

3 + 2 =